About Karasjok

Karasjok, capital of the Sami - Kárášjohka, municipality in Finnmark county, Sápmi, Norway

Kommunen er Norges nest største kommune. Karasjok omfatter den østlige delen av Finnmarksvidda og grenser i øst til Finland. Riksgrensen følger her elven Anárjohka, som får navnet Deatnu (Tanaelva) etter samløpet med Kárášjohka.

Grenser til Kautokeino, Tana, Porsanger, Alta og Utsjok på finsk side. Om lag 80 prosent av befolkningen er samisk, mens det foruten norsk også er noe finsk bosetning her. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor ble før kaldt Lappland, men nå heter det Sápmi.

Hovednæringen i kommunen er reiseliv, reindrift og en sterk offentlig sektor. Kommunevåpenet har tre femtungede gullflammer mot en rød bakgrunn. Bålet symboliserer samlingspunktet i livet på vidda, og de tre bålene viser til fellesskapet mellom kommunens innbyggere av samisk, finsk og norsk opphav.

Karasjok ligger på det som kalles for Finnmarksvidda grunnfjellsplatå, dette er et fjellandskap som
strekker seg langt inn i Russland. Finnmarksvidda betegnes for å være ganske flatt, det ligger på rundt
300 meter over havet, noe som gjør den meget behagelig for ski, vanding og padleturer. Vassdragene
er selve livsnerven i kommunen er vidt forgrenet og snor seg nedover elveleiet.

Elvene i kommunen er verdenskjent for sitt gode laksefiske. Vannene har gode bestander av ørret, røye, harr, gjedde, abbor – for å nevne noen. I elvesanden ved flere av elvene har det vært drevet gullvasking, dette er
en aktivitet som det fortsatt settes en del krefter i. Dalene består i hovedsak av furuskog samt en del
bjørkeskog, mens vidda domineres av lavtvoksende bjørkekratt.

Her finnes mye fugl, vilt, store moltemyrer – naturopplevelsene står i kø og dette er et mekka for den som liker seg i naturen. Karasjok har også kulderekorden i Norge, -51,4 grader.

en_GB