gjeddefiske karasjok finnmark gjedda innsjø samipath tilbud aktivitet guide fiske fra båt padle sommer
SAMIPATH er den ledende leverandøren av kvalitetaktiviteter i Sapmi
Hos oss kan du omfavne det fantastiske landskapet rundt Karasjok, lære om den samiske kulturen og nordnorske folks levemåter.
1 times båttur
SAMIPATH er den ledende leverandøren av kvalitetaktiviteter i Sapmi
Hos oss kan du omfavne det fantastiske landskapet rundt Karasjok, lære om den samiske kulturen og nordnorske folks levemåter.
paintball-nytt-tilbud
SAMIPATH er den ledende leverandøren av kvalitetaktiviteter i Sapmi
Hos oss kan du omfavne det fantastiske landskapet rundt Karasjok, lære om den samiske kulturen og nordnorske folks levemåter.

De åtte samiske årstidene

I vår samisk kultur har vi åtte årstider, disse kan sies å være nært knyttet til reinens
naturlige vandring og reineiernes oppgaver gjennom året, men det finnes også andre
ting som kan knyttes opp til disse årstidene. Den samiske årstidssyklusen har et eget
navn – jahkodat. Disse kan deles opp i:

Čakcadálvi (høstvinter)

November - Desember I november-desember samler reineierne dyrene for slakt, merking og flytting til vinterbeitet. Dyrene beiter nå på myrer, i kratt og i tett skog der det fortsatt er rikelig med urter, lav og siste rest av sopp. Tilbud hos Samipath: nordlysturer, teambuilding og catering.

Dálvi (vinter),

Desember - Februar
I desember til februar er reinen på vinterbeite på vidda. Reinene må grave beitegroper for å komme ned til laven under snøen, men ellers sparer den mest mulig på kreftene. Tilbud hos Samipath: skutersafari, nordlysturer og gjeterturer der du kan bli med til flokken.

Giđđadálvi (vårvinter),

Februar - Mars
I februar og mars er dyrene fortsatt på vinterbeite. I denne perioden skjer telling og flokken klargjøres for vandringen til sommerbeite. Tilbud hos Samipath: skiturer, isfiskeopplevelser og hundespannkjøring.

Giđđa (vår)

April - Mai
Reinen flyttes fra vinterbeite ned mot kalveområdene / kysten. I april-mai begynner snøen å smelte, og reinen må beite på barflekker og steinlav som stikker opp fra snø fordi is gjør det vanskelig å grave ned til lav. Spesialtilbud hos Samipath: ski, skuter og hundspann ekspedisjoner.

Giđđageassi (vårsommer)

Mai - Juni
Dette er en meget viktig og skjør tid for reindrifta. Dette er årstiden er naturen er på sitt mest sårbare for. I mai-juni trekker simlene ned til sine faste kalveområder, hvor de føder en kalv hver. Tilbud hos Samipath: paintball, firmafester, padleturer og overnatting.

Geassi (sommer)

Juni - August
I juni-august er reinen på sommerbeite i lavlandet og langs kysten.  Her spiser de godt, og kalvene vokser fort for å bli store nok for å overleve vinteren. Tilbud hos Samipath: viddesafari, ATV/UTV turer. Røye, ørret, laks, gjedde og harrfisketurer.

Čakcageassi (høstsommer)

August - September
I august-september er det tid for å øremerke de nye kalvene. Reineierne henger nummerskilt på kalvene, og bruker kikkert for å se hvilken simle de følger. Reinen beveger seg mye mellom gode beiteområder og feter seg opp på urter, planter og helst sopp. Tilbud hos Samipath: rypejakt, elgjakt, storfugljakt og leirskole.

Čakca (høst)

Oktober - November
I oktober-november vandrer reinen til det gode høstbeitet, hvor reinen også har parringstid.  Tilbud hos Samipath: besøk samene, opplev Finnmark og høst flytting med reindriftssamene.

Hvordan vil du oppleve Finnmarksvidda

Utfordre deg selv på ekspedisjon i Finnmarks uberørte villmark, eller kos deg i den lille metropolen Karasjok,
med et rikt tilbud av kultur, mat og shopping. Disse tre reisekonseptene gjør det enklere for deg å finne finnmarsksopplevelsen som passer deg best!

nordlys

safari

elvepadling

jakt

elvebåt

Snøkiting

Velkommen til NORD

Karasjok, Samenes hovedstad - Kárášjohka, kommune i Finnmark fylke, Sápmi, Norge

Kommunen er Norges nest største kommune. Karasjok omfatter den østlige delen av Finnmarksvidda og grenser i øst til Finland. Riksgrensen følger her elven Anárjohka, som får navnet Deatnu (Tanaelva) etter samløpet med Kárášjohka. Grenser til Kautokeino, Tana, Porsanger, Alta og Utsjok på finsk side.

Om lag 80 prosent av befolkningen er samisk, mens det foruten norsk også er noe finsk bosetning her. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor ble før kaldt Lappland, men nå heter det Sápmi. Hovednæringen i kommunen er reiseliv, reindrift og en sterk offentlig sektor.

Inspirasjon fra våre mange turer

nb_NO