• Hjem
  • >
  • Siste nytt
  • >
  • Løvemammaene, et tilbud for foreldre med barn som trenger det lille ekstra.

Løvemammaene, et tilbud for foreldre med barn som trenger det lille ekstra.

Løvemammaene
https://lovemammaene.no/

Samipath var med på å hjelpe til med å arrangere det første møtet som var om Løvemammaene i bygda. Vi har laget et lite skriv som informerer om hva dette er:

Løvemammaene er en norsk interesseorganisasjon som jobber for rettighetene til familier med alvorlig syke barn, barn med funksjonsnedsettelser, og barn med spesielle behov. Her er noen viktige punkter om foreningen:

Løvemammaene ble stiftet for å være en stemme for familier som ofte faller utenfor eller opplever utfordringer i møte med helsevesenet, skolesystemet, og andre offentlige tjenester.Foreningen arbeider for bedre rettigheter, bedre omsorg, og økt forståelse for situasjonen til disse familiene.

Løvemammaene tilbyr støtte og rådgivning til familier, inkludert hjelp med å navigere byråkratiske prosesser og få tilgang til nødvendige tjenester. De arrangerer møter, webinarer, og konferanser for å spre kunnskap og dele erfaringer. Foreningen jobber også med politisk påvirkningsarbeid for å endre og forbedre lover og reguleringer som berører deres medlemsfamilie.

Medlemskap er åpent for alle som støtter foreningens formål, og spesielt for foreldre og pårørende til barn som faller innenfor målgruppen. Løvemammaene drives av frivillige som ofte selv er foreldre til barn med spesielle behov, noe som gir dem en unik innsikt i problemstillingene de jobber med.

Foreningen samarbeider med andre organisasjoner, helsepersonell, og myndigheter for å forbedre vilkårene for deres målgruppe. De er aktive i media for å øke bevisstheten rundt utfordringene som familier med syke og funksjonshemmede barn møter.

Vi i Samipath ønsker å støtte dette arbeidet videre å håper på at flere vil delta på møtene og arrangementene fremover. Ta kontakt om dere lurer på noe så kan vi videreformidle informasjonen til våres kontaktperson innen løvemammaene i Finnmark.

nb_NO