Sommersesongen med elvebåtturer

Nasjonalt villakssenter Tana – prosjekt Joddu var på besøk hos oss denne uken. Fokuset var naturlig nok elva og Tanavassdraget. Det ble en tur opp elva med elvebåtene, etter det dro dem til villmarkscampen og storlavvuen for å spise middag og hygge seg.

Anbefaler alle som er interessert i laksefiske å følge senteret. De gjør en kjempe jobb opp i mot forvaltningen og har mange tilbud som barn og unge kan benytte seg av. Senteret har hovedsete i Tana bru og kan besøkes på https://www.villakssenter.no/tana https://www.facebook.com/villaks.tana

Ønsker du også teambuildingsturer. Båtturer eller benytte deg av våres villmarkscamp: ta kontakt med oss. https://www.samipath.com/produkt/karasjok-samisk-elvebatkultur-safari/

Mer om; Nasjonalt Villakssenter

Nasjonalt Villakssenter er et viktig senter i Norge dedikert til bevaring, forskning, og formidling av kunnskap om villaks og dens økosystemer. Senteret er spesielt fokusert på Tanavassdraget, en av de mest betydningsfulle lakseelvene i verden.

Mål og Oppgaver

Senterets hovedmål er å fremme bærekraftig forvaltning av villaksbestander. Dette oppnås gjennom flere viktige oppgaver:

  • Forskning: Gjennomføre forskning på villaksens adferd, økologi og bestandsutvikling.
  • Formidling: Øke offentlig bevissthet om villaksens betydning gjennom utdanningsprogrammer, utstillinger, og publikasjonsarbeid.
  • Bevaring: Jobbe med konkrete tiltak for å beskytte og bevare villaksens leveområder og sikre bærekraftige bestander.

Hovedsete i Tana Bru

Senterets hovedsete er i Tana bru, som ligger i hjertet av Tanavassdraget. Dette gir en unik mulighet til å arbeide tett med det naturlige habitatet til villaksen.

Prosjekt Joddu

Prosjekt Joddu er en del av senterets arbeid som fokuserer på elveøkosystemet i Tanavassdraget. Prosjektet inkluderer:

  • Elvebåtturer: Guidede turer som gir innsikt i elvas økologi og historie.
  • Villmarkscamp: Overnatting og aktiviteter i storlavvuen, hvor man kan lære mer om den samiske kulturen og villmarksliv.

Tilbud for Barn og Unge

Nasjonalt Villakssenter har en rekke tilbud for barn og unge, som skaper interesse og engasjement for natur og villaks:

  • Skoleprogrammer: Pedagogiske opplegg som kombinerer teori og praksis.
  • Sommerleirer: Aktiviteter og kurs i naturen, rettet mot å lære om fiske, økologi og miljøvern.

Forvaltning og Samarbeid

Senteret arbeider tett med lokale og nasjonale myndigheter, forskningsinstitusjoner, og frivillige organisasjoner for å sikre en helhetlig forvaltning av villaksbestander. Dette inkluderer:

  • Forskning og overvåkning: Kontinuerlig overvåkning av laksebestander for å kunne iverksette nødvendige tiltak.
  • Internasjonalt samarbeid: Samarbeid med andre land og institusjoner for å utveksle kunnskap og erfaringer.
nb_NO