Yukigassen Karasjok 2024

Dato for Yukigassen: 29.03. 10.00 - 17.00

Påmeldingskjema

Praktisk info:

*Betaling må skje på forhånd på VIPPS nr #570499.

For å delta i Yukigassen  man være minimum 7 påmeldte spillere, og man kan maksimalt være 10. 

Aktive spillere: I kampene skal det være 7 aktive spillere. Det må være minimum 3 spillere av hvert kjønn på banen.
Kaptein: Spiller nr. 0 vil være lagets kaptein og stå på sidelinjen innenfor kapteinens område.

Innbyttere: Dersom man har flere enn 7 påmeldte spillere, vil 1 være kaptein og de resterende være reserve. Disse kan fritt byttes mellom hver omgang. Man må likevel passe på å alltid ha minimum 3 spillere av hvert kjønn som aktive spillere ved omgangens start.

Kampene i Yukigassen spilles over maksimalt 3 omganger à 3 minutt pr. omgang. Dersom et lag vinner 2 omganger på rad vil ikke omgang nr. 3 spilles. 

Hvert lag stiller med 3×90 snøballer. I hver omgang benyttes maksimalt 90 snøballer for hvert lag. Snøballkassene plasseres bak bakerst borg.

I Yukigassen gjelder det å enten skyte motstanderlagets spillere og/eller ta motstanderens flagg. Dersom flagget blir kapret (løftet fra bakken) vinner laget omgangen. 

Dersom ingen har tatt flagget før det har passert 3 minutter i en omgang blåses kampen av. Dommerene vil deretter telle opp hvor mange spiller som er igjen på hvert lag. Det laget med flest spillere på banen vinner omgangen. Dersom det er like mange igjen på hvert lag blir omgangen uavgjort. 

Dersom det etter 3 omganger er uavgjort (dette beregnes i spillepoeng) vil kampen avgjøres med straffekonkurranse. 

For å delta i de ordinære Yukigassen arrangementene i Vardø må man fylle 16 det året turneringen arrangeres.

En kamp varer i 3 omganger (3 minutt pr. omgang). Dersom laget vinner 2 av 3 omganger vinner man kampen. Spillet går ut på å skyte så mange ut av motstanderens lag, og/eller ta motstanderens flagg. 

Dersom det etter 3 omganger er uavgjort vil kampen bli avgjort på straffekonkurranse (skyte på en hjelm).

Alle påmeldte lag blir delt opp i grupper. Gruppespillet (innledende runder) spilles på lørdagen.

De 8 beste lagene går videre til sluttspillet. Med de 8 beste lag menes det beste laget i hver gruppe, det nest beste laget i hver gruppe og videre.