• Hjem
  • >
  • Siste nytt
  • >
  • Yoga tilbudet er tilbake på gamle smia i Badjenarga

Yoga tilbudet er tilbake på gamle smia i Badjenarga

Yoga og meridianer – energiijageainnut

På norsk lenger nede:

Meridiánat leat energijiageainnut rupmašis. Dán viđa vahkus guorahallat muhtin ráje dáid energiijageainnuin – geahččat maid ieš guhte ge meridiána mearkkaša fysálaččat ja mo dat čuohcá dovdduide, maid mearkkaša jus energiijajohtu lea dahppon ja mo dan oažžut johtui fas yogastallamiin ja meditašuvnnain.

Sáhtat searvat vaikko it leačča yogastallan ovdal – nu ahte heive buohkaide.

Vuosárggaid 

13.5., maŋŋebárgga 21.5., 27.5. – 10.6.

19:00-20:30

Máksá kr 1000

Dieđihanáigi: Ovdal lávvardaga 11.5.

Dieđit nummarii 95 42 95 18, dahje čále e-poastta bokte: berit@davviyoga.no

Álgit jus doarvái olbmot servet buot viđa geardde.

Báiki: Badjenjárga 36, Kárášjohka, ovddeš niibebádji.

På norsk:

Meridianer er energibaner i kroppen. I løpet av disse fem ukene skal vi utforske noen av dem – se på hva meridianene står for fysisk og følelsesmessig, hva som skjer hvis energibanen er blokkert og hvordan få energien til å flyte igjen ved hjelp av yoga og meditasjon.

Du trenger ikke å ha gjort yoga før for å kunne delta – passer altså alle.

Mandager

13.5., tirsdag 21.5., 27.5.-10.6.

Kl 19:00-20:30

Koster kr 1000

Påmelding innen lørdag 11.5.

Meld deg på via sms til 95 42 95 18, eller via e-post berit@davviyoga.no

Yogaen kommer igang hvis det er nok påmeldte som blir med alle fem gangene

Sted: Badjenjárga 36, Karasjok, den tidligere knivsmia

MER INFOMASJON OM YOGATILBUDET I KARASJOK https://www.davviyoga.no/

nb_NO